Om Attorps trädesign

2013

I slutet av 2013 togs det definitiva beslutet. En gedigen hobbyverksamhet ska bli företag. Efter att i många år på “hobbynivå” tillverkat möbler och andra inredningsdetaljer va det dags att utveckla hobbyn ytterligare. Resultatet blev Attorps trädesign.

Vad tillverkar vi då? Det kommer att fortsättas på den inslagna linjen med olika möbler i stil med bord, bänkar, pallar, skoställ och liknande men en stor del av tillverkningen kommer att vara Attorpslådan som visat sig vara en mycket populär inredningsdetalj.

Hoppas vi hörs!

Terje Larsson